Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bokrecenseion: Story Engineering

Jag har hört flera författare säga att Larry Brooks bok Story Engineering hjälpte dem bli bättre skribenter, vilket ledde till att de blev publicerade. Jag har nästan läst klart hela nu och det här är det jag tar med mig från boken.

Boken går igenom sex stycken kompetenser som Brooks anser att en bra författare behöver kunna för att en bok ska bli riktigt bra. De sex grundkompetenserna är:

  • Koncept – Handlar om att man ska kunna ställa sig frågan “tänk om”. För min debutroman Flykten vad tänk om frågan “Tänk om en fjortonårig papperslös pojke bestämmer sig för att fly over bergen till Europa.” Den tänk om frasen leder till en rad nya frågor, vilket är konceptet som driver hela berättelsen.
  • Karaktär – Se till att ha en tredimensionell huvudkaraktär som både har en yttre drivkraft, en inre drivkraft och ett hinder som står i vägen för att karaktären ska nå sina mål. Tänk på karaktärens utveckling (character arc) genom berättelsen, om den börjar som en svag nolla kanske karaktären är en stark stjärna i slutet av boken.
  • Tema – Till skillnad från koncept som är tema det som berättelsen vill säga om det verkliga livet. Är det att man ska tro på sig själv? Att drömmar kan bli sanna eller något annat? (Vill du läsa mer om tema finns en bra engelsk artikel om det i Writers Digest.)
  • Berättelse stuktur –Vilka delar kommer först? Vad behöver läsaren veta när? Och nej du kan inte bara hitta på det här hur som helst utan du behöver följa de förväntningar som ställs på den genre du valt att skriva inom. Att känna till dessa är det första steget mot att bli publicerad.
  • Scener – Lär dig hur du bygger upp en scen och vad som förväntas vara med i en. Om det inte finns en anledning till att scenen är med så ska den strykas. Alla scener ska föra berättelsen framåt, och det finns principer och guidelines som håller samman det här.
  • Författarröst –Kan inte läras ut, utan du hittar din genom att öva.

Den delen som framförallt hjälpte mig med manuset jag skriver på just nu, ett feelgood manus, var delen om koncept. Genom att komma på ett intressant och starkt koncept så har själva berättelsen nästan skrivit sig själv. Känns det som i alla fall. Det finns liksom ett driv framtåt hela tiden.

Jag rekommenderar den här boken till alla som skriver skönlitterärt. Vi har alla något att lära av Brooks och han har många konkreta exempel i boken. Jag har själv använt överstrykningspenna och post-its vid intressanta passager i boken.

Vilka är dina favoritböcker om skrivande?

Leave a comment