Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kreativitet vs disciplin när det kommer till skrivande

Går det att vara kreativ trots att man är disciplinerad? Hur påverkar disciplin ens kreativitet? Går det att balansera spontanitet och struktur i skrivandet?

I avsnitt 12 av podcasten A Year of Writing diskuterar jag den balansen mellan kreativitet och disciplin. Jag kommer prata om Twyla Tharps bok The Creative Habit och diskutera för och nackdelar med att vara allt för spontan och allt för strukturerad.

Leave a comment