Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Kritik

Kritik och etik

När jag recenserar en film, konstutställning, teaterföreställning eller bok finns det många saker att ta hänsyn till innan jag börjar skriva. För vem skriver jag? Vad vill jag uppnå? Är min uppgift som recensent att dela med mig av mina upplevelser? Ska jag dela med mig av mina åsikter och fungera som smakråd till…

Read More