Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sambandet mellan kreativitet och galenskap

Det finns ett bevisat samband mellan kreativitet och galenskap. Jag tycker det är viktigt för oss som skriver att förstå oss på sambandet, hur det kan påverka oss och vad vi kan göra för finna vårt inre ekvilibrium.

När jag läste kreativt skrivande på högskola hette programmet som jag läste Professionellt skrivande, något jag och mina klasskompisar snabbt döpte om till Pressionellt galenskap. Sambandet mellan kreativitet och galenskap har funnits länge, men det är först nu det är bevisat. Aritoteles lär ha sagt att “inget äkta geni utan ett stråk av galenskap” när han filosoferade över varför så många inom poesi, filosofi, och konst ofta led av melankoli.

Det är först nu, på senare år som sambandet bekräftats. I boken Ekvilibrium: Om sambandet mellan kreativitet och galenskap skriver Simon Kyaga och Jonas Matsson att “det handlar om två sidor av samma mynt. De personlighetsdrag som vi förknippar med det galna och annorlunda visar sig inte bara vara associerade med psykisk sjukdom och neuropsykiatrisk diagnostik, utan har även banat väg för vad vi förknippar med samhällets högst värderade sidor: konstnärliga uttryck, musikalitet, entreprenörskap, vissa typer av ledarskap och tekniska framsteg.”

Det jag, som författare, tycker är intressantast med boken är att den ger mig en större förståelse för varför många av oss kreativa själar ibland kan hamna i maniska perioder och varför det kan vara svårt att ta sig ur en kreativ svacka. Det jag tyckte allra bäst om var när författarna beskriver Ekvilibrium: “För att en människa ska lyckas inom ett kreativt fält krävs en inre jämvikt, ett ekvilibrium, där ett stråk av galenskap matchas av förmågan att planera, analysera och genomföra.” Och den där jämnvikten är något som jag själv upplever att jag har hittat den senaste tiden. Jag tror att kombinationen av vanor som regelbunden meditation och träning som gjort mig piggare och mer fokuserad, vilket lett till att jag orkar gå upp en timme tidigare varje dag för att skriva. Vill jag skriva mer senare under dagen är det fritt fram, men vanan med att skriva på morgonen är något jag vill cementera eftersom jag kan göra det oavsett om jag jobbar eller har semester.

De sakerna som hjälpte mig hitta ekvilibrum kanske inte fungerar för dig. Men jag rekommenderar dig att läsa boken och att fundera över vilka vanor du kan försöka lägga till i din vardag som gör att du mår bra och får inre balans.

Leave a comment