Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Så här skriver du den initierande incidenten

Den initierande incidenten (inciting incident) fungerar som startskottet som sätter din roman i rörelse. Detta avgörande ögonblick sätter tonen för den centrala konflikten, fångar läsarna och fastställer hur din berättelse kommer att utvecklas. I det här blogginlägget kommer vi att utforska betydelsen av den initierande incidenten i berättelsens struktur och hur den fångar läsarnas uppmärksamhet.

Det. här är del 2 i serien om berättelsens struktur. Första inlägget om att Fånga läsaren från första sidan hittar du här.

Definition av den initierande incidenten

Den initierande incidenten är den händelse eller företeelse som stör huvudpersonens vanliga liv och introducerar den centrala konflikten i berättelsen. Den inträffar vanligtvis inom de första kapitlen eller på de första sidorna i en roman. Detta sätter berättelsen i rörelse. I motsatts till vad många tror behöver det inte vara en stor uppmaning till äventyr, men händelsen måste pusha huvudpersonen ut ur sin komfortzon. 

Vilka funktioner har den utlösande händelsen?

Fångar läsaren: Den initierande incidenten fungerar som en krok som fångar läsarens uppmärksamhet från början. Det är ett ögonblick av intriger, spänning eller oro som får läsarna att fortsätta vända blad, ivriga att få reda på hur historien kommer att sluta.

Etablerar den centrala konflikten: Den introducerar den centrala konflikt eller det problem som huvudpersonen måste ta itu med. Den skapar en störning eller obalans i huvudpersonens värld och tvingar dem ut på en resa (kan även vara en inre resa) av upptäckt eller förvandling.

Tving huvudpersonen till handling: Den initierande incidenten tvingar huvudpersonen att reagera, ofta med en uppmaning till handling. Den utlöser en reaktion eller ett beslut som får dem att sträva mot sina mål, övervinna hinder eller söka en lösning på den centrala konflikten.

Anger ton och genre: Den fastställer tonen och genren i din roman. Den introducerar de teman, den atmosfär och den berättarstil som kommer att genomsyra berättelsen. Oavsett om det är en plötslig händelse, en personlig uppenbarelse eller ett katalytiskt möte, sätter den initierande incidenten scenen för genren i din berättelse.

Skapar momentum i berättelsen: Den skapar momentum i din berättelse och driver den framåt. Den engagerar läsarna genom att presentera ett problem eller en utmaning som kräver en lösning, vilket uppmuntrar dem att följa huvudpersonens resa och upptäcka hur konflikten utvecklas.

Det här är en av mina favoritvideor om hur man skriver en inciting incident.

Att skapa en effektfull inciterande händelse

Så här skapar du en effektiv inciting incident i din roman:

 • Skapa en störning: Introducera en händelse eller företeelse som stör huvudpersonens vanliga värld. Denna störning bör vara tillräckligt stor för att fånga läsarens uppmärksamhet och skapa en känsla av obalans eller spänning. I Harry Potter är när han får veta att han är trollkar.
 • Fastställ den centrala konflikten: Identifiera tydligt den centrala konflikt eller det problem som huvudpersonen kommer att ställas inför under berättelsens gång. Se till att den utlösande händelsen är direkt relaterad till denna konflikt och sätter scenen för huvudpersonens resa.
 • Gestalta huvudpersonens reaktion: Den initierande incidenten ska tvinga huvudpersonen att agera. Den ska motivera dem att fatta ett beslut, sträva efter ett mål eller reagera på ett sätt som sätter berättelsen i rörelse. Reaktionen bör också återspegla huvudpersonens inre konflikt. 
 • Etablera tydliga insatser: Förmedla vad som står på spel för huvudpersonen. Lyft fram vad som står på spel, vad de kan vinna eller förlora och varför den centrala konflikten är viktig för dem personligen. Detta ger djup och känslomässiga investeringar för både huvudpersonen och läsaren.
 • Behåll det narrativa flödet: Se till att den uppviglande händelsen flyter naturligt inom det större narrativet. Den ska kännas organisk och sammanhängande och sömlöst ansluta till de efterföljande händelserna och utvecklingen i berättelsen.

Olika initierande incidenter för olika karaktärsakrityper

Jag håller på att läsa en jätteintressant bok av K.M Weiland som heter Writing Archetypal Character Arcs. De flesta av oss som skriver är bekanta med Hjältens resa, men det finns många fler arketypiska karaktärs ark som protagonisten kan gå igenom. Exempel på den initierande incidenten inom några av dessa är: 

 • Jungfruns resa: Rovjurets invit. I jungfruns ark går en jungfru från att vara beroende av andra till att bli en stark självständig varelse. Det som sätter igång berättelsen är att jungfrun tar sina första steg från barn till vuxen genom att lämna sitt hem och följa med rovdjuret.  
 • Hjältens resa: Call to adventure. I hela hjältens liv har inget hänt och plötsligt kommer en främling till byn eller så upptäcker han något. Snart tvingas hjälten ut på en resa för att rädda kungariket.
 • Drottningens resa: Drottningen är nöjd i sin roll. Det som tvingar henne ur status quo är att fienden kommer och knackar på dörren. Av någon anledning är kungen inte tillgänglig för att leda landet och drottningen behöver ta rollen som ledare.

Jag rekommenderar verkligen att alla som vill bli bättre på karaktärsbygge läser den boken. Jag har som sagt inte läst klart den än, så jag har inte med alla arketyper. 

Den initierande incidenten är en avgörande del av berättelsens struktur som sätter din roman i rörelse. Genom att fånga läsarna, etablera den centrala konflikten, få huvudpersonen att agera, ange tonen och genren och skapa momentum, fängslar den inciterande händelsen läsarna och driver dem in i hjärtat av din berättelse. Skapa en effektfull inciting incident genom att skapa en störning, etablera den centrala konflikten, trigga huvudpersonens reaktion, etablera tydliga insatser och upprätthålla berättelseflödet.

Ta vara på kraften i detta avgörande ögonblick för att engagera läsarna, introducera din berättelse med intriger och sätta scenen för en fängslande resa som kommer att få läsarna att ivrigt vända sidorna tills din berättelse får sin upplösning.

1 Comment

 • Peter
  Posted september 3, 2023 at 19:29

  Bra text.

Leave a comment