Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Så här redigerar jag mina böcker

Att redigera en bok kan verka svårt, men det behöver inte vara det om du är strukturerad. I det här blogginlägget kommer jag gå igenom de olika stegen jag går igenom när jag redigerar ett manus.

Redigering steg för steg

  1. Ta en paus från manuset. Gärna fyra veckor så att du får distans till det du skrivit.
  2. Helikopter perspektiv. I det här steget kollar jag på manuset ur ett större perspektiv, hur fungerar handlingen? Finns det några stora plot holes?
  3. Karakrätsutveckling. Tredje vändan kollar jag på karaktärsark och karaktärernas utveckling genom manuset.
  4. Dialog och farten på berättelsen. Pratar mina karaktärer med unika röster? Känns det som att det går för snabbt eller för långsamt i berättelsen?
  5. Stavning och grammatik kollar jag på det sista jag gör eftersom att jag inte vill slösa tid på det ifall att jag raderar hela kapitel.
  6. Feedback från lektör, redaktör och/eller testläsare är guld värt. Det är lätt att bli blind för sin egen text och därför rekommenderar jag alltid att låta någon annan kolla på ditt manus. Helst en professionell lektör eller redaktör.

Leave a comment